Slovenská stáž – výlet na Karlštejn

V rámci stáže z projektu Erasmus+ jsme přivítali v naší škole žáky ze Slovenska. Pobyt u nás se jim snažíme zpříjemnit i o víkendech. Tentokrát jsme uspořádali výlet na hrad Karlštejn. Pan ředitel Krbec provedl celou výpravu jak hradem samotným, tak muzeem voskových figurín. Na zpáteční cestě nemohli vynechat vyhlídku na lom Amerika.