Nařízení krajské hygienické stanice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – omezení provozu vzdělávacích zařízení s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020. […]

Navýšení úhrad za stravné

Oznamujeme, že výše úhrad za stravné  se od 1.9.2020 mění takto:     Oběd – 36 Kč (jistina se tedy navyšuje na 800 Kč) Celodenní stravování – […]

ICT vybavení z projektu IKAP

Naše škola získala 30 ks notebooků do odborných učeben z projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v […]

Prázdninový provoz

Úřední hodiny budou v průběhu prázdnin od 7  do 12 hod. V období od 27.7.2020 do 14.8.2020 bude škola  zcela uzavřena.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve čtvrtek 25.6.2020 na Zámečku v Příbrami. Začátek pro absolventy denního studia je  v 10,00 hod. a pro absolventy dálkového studia […]

S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání

Naše učiliště v rámci projektu „S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání“, ověřovalo témata z oblasti kosmetiky a kosmetické péče v ruském jazyce, pro Hello language centre s.r.o., ve spolupráci […]

Naši partneři